CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

1. Đối với sản phẩm hàng hóa vật tư phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ

Nhiệm vụ của Eworkee.com là kết nối dịch vụ thông qua nền tảng website, còn việc cung cấp dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ thuộc về đối tác thợ/ kỹ thuật viên/ nhà cung cấp đó. Do đó mọi thỏa thuận về chính sách cho khách hàng Eworkee.com không chịu trách nhiệm, chúng tôi chỉ hỗ trợ trên phương diện cung cấp thông tin, mọi thủ tục giao dịch khách hàng chủ động thỏa thuận trực tiếp với nhà cung cấp tại địa điểm sử dụng dịch vụ.

2 Quy định hủy đối với dịch vụ lắp đặt trên Eworkee.com

a.  Đối với Thợ/ Kỹ Thuật viên

Khi người dùng đặt đơn hàng thông qua website Eworkee.com xong thì các thợ và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ nhận được thông báo nhu cầu mà người dùng đã gửi trên Eworkee.com thông qua ứng dụng dành cho thợ là eWorkee  Thợ, nếu thợ/ kỹ thuật viên đang rảnh có thể nhấp chọn và liên hệ với khách hàng để giao kết cung cấp dịch vụ. Trường hợp nếu không có Kỹ thuật viên nào xác nhận, admin hệ thống sẽ chỉ định Kỹ thuật Viên có vị trí gần nơi đặt đơn hàng nhất, nếu Kỹ thuật viên được chỉ định không muốn xác nhận thì nhân viên sẽ thay thế bằng Kỹ thuật viên dự phòng của công ty tới làm và sẽ lưu ý tới những Kỹ thuật viên từ chối đơn hàng trên 3 lần.

Nếu Thợ/ Kỹ thuật viên từ chối dịch vụ quá nhiều lần và bị nhiều phản ánh không tốt về thái độ phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp, công ty sẽ xác minh và có các biện pháp cảnh cáo từ tạm khóa tài khoản, phạt tiền cho đến xóa tài khoản thành viên khỏi hệ thống vĩnh viễn. Về quy định xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Thợ/ Kỹ thuật viên sẽ được áp dụng theo ― Bộ Quy tắc ứng xử‖ dành cho thợ.

b. Đối với khách hàng

Công ty có quyền đơn phương tạm ngưng hoặc từ chối cho phép Khách Hàng đặt Dịch Vụ nếu Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng và các quy định sau:

Vi phạm

Số ngày khoá đặt Dịch Vụ

3 lần huỷ Dịch Vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

7 ngày

4 lần huỷ Dịch Vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

14 ngày

5 lần huỷ Dịch Vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

28 ngày

Trên 5 lần huỷ Dịch Vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần

Vĩnh viễn

***Hủy Dịch Vụ: đươc̣ hiểu là Khách Hàng tư ̣hủy Dịch Vụ hoặc không báo hủy nhưng khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc nhân viên của họ đến (hoặc gọi điện ) thì từ chối nhận Dịch Vụ . Hủy Dịch Vụ liên tiếp được hiểu là giữa các lần hủy không có lần nào Dịch Vụ được thưc̣ hiện.