QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi sử dụng dịch vụ tìm thợ thông qua website Eworkee.com, khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau:

a.Thanh toán tiền mặt: Thanh toán trực tiếp cho Thợ sau khi hoàn thành dịch vụ.

Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng hay còn gọi là thu tiền khi giao hàng

Tức là người mua hàng sẽ thanh toán tiền đơn hàng cho người giao hàng sau khi nhận được hàng hóa của mình, sau đó đơn vị vận chuyển sẽ chuyển lại tiền thu hộ cho người gửi hàng.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Khách hàng đặt dịch vụ thông qua website www.eworkee.com

Bước 2: Xác nhận đơn hàng và Chọn hình thức thanh toán bằng ― tiền mặt‖

Bước 3: Khách hàng được cung cấp dịch vụ và thanh toán tại địa điểm lắp đặt cho thợ/ kỹ thuật viên của Eworkee.com

b.   Thanh toán trực tuyến qua cổng liên kết trên Website

Là hình thức thanh toán phí dịch vụ trước thông qua cổng thanh toán trung gian được tích hợp sẵn trên website với hầu hết các thẻ thanh toán nội địa và quốc tế (dự kiến trong thời gian sắp tới sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép hoạt động cho website cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ Công Thương).

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Khách hàng đặt dịch vụ thông qua website www.eworkee.com

Bước 2: Xác nhận đơn hàng và Chọn hình thức thanh toán bằng thẻ thông qua cổng thanh toán trung gian được tích hợp sẵn trên website;

Bước 3: Khách hàng sử dụng dịch vụ và khiếu nại nếu có